و تنهایی ، و زیبایی هم آن هنگام که فکر میکنی تنهایی دلت را بده به ان بالایی ، کسی که زیبایی را افرید و انرا در دل ها زنده کرد خدا تنها کسی است که همه چیز به عطا داده همه ی گرایشات خوبی را ، همه ی زیبایی فکری و ظاهری را ، باهم بگویم شکر خدایا
و هنگامی که تنها شدی گوشه ای پیدا کن دو زانو بنشین ، دستهایت را روی زانویت قرار بده ، چشمانت را ببند ، خدا را احساس کن ، با اخلاص با خدا صحبت کن خیلی زیباست حس عالی بهت دست میدهد ،مواظب باشیم دلی را نشکنیم، بدانید که حرف های زیادی موجب این کار میشود رفتارهای بسیار این طور می شود ، کاش بدانیم هنر نیک دل بدست اوردن است ...
با احترام.